Close

Raport bieżący 1/2012 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Wróć do listy
16.01.2012

Raport bieżący 1/2012 z dnia 16 stycznia 2012r.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:
Raport kwartalny za IV kwartał 2011 – 14 lutego 2012r.
Raport kwartalny za I kwartał 2012 – 15 maja 2012r.
Raport roczny za 2011 – 15 czerwca 2012r.
Raport kwartalny za II kwartał 2012 – 14 sierpnia 2012r.
Raport kwartalny za III kwartał 2012 – 14 listopada 2012r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
16.01.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
16.01.2012 Andreas Madej Członek Zarządu