Close

Raport bieżący 1/2014 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r.

Wróć do listy
29.01.2014

Raport bieżący 1/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r.:

Raport kwartalny za III kwartał 2013 –  14 listopada 2013 r. (opublikowany)

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 (I kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r) – 14 lutego 2013 r.

Raport roczny za poprzedni rok obrotowy (obejmujący okres 01.01.2012r. – 30.09.2013r) – 31 marca 2014 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2014 (II kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r)  – 15 maja 2014 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2014 (III kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r) – 14 sierpnia 2014 r.

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
28.01.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
28.01.2014 Andreas Madej Członek Zarządu