Close

Raport bieżący 1/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. – Rezygnacja osoby zarządzającej

Wróć do listy
01.02.2016

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż z powodu przyczyn osobistych, uniemożliwiających pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki w stosownym wymiarze czasowym, pan Andreas Madej złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji z dniem
31.01.2016 r.