Close

Raport bieżący 1/2019 – Rezygnacja członka zarządu

Wróć do listy
19.01.2019

Raport bieżący 01/2019 – Rezygnacja członka zarządu

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2019 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pani Renaty Białek z funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A. z dniem 31 stycznia 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:  
 

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu