Close

Raport bieżący 10/2010 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta

Wróć do listy
12.07.2010

Raport bieżący 10/2010 z dnia 12 lipca 2010r.

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Emitenta

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) informuje o podjęciu w dniu 9 lipca br. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 650 /2010 w sprawie wyznaczenia na dzień 15 lipca br. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, i C spółki Werth-Holz S.A.

Przedmiotem obrotu na rynku NewConnect będzie łącznie 45.800.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLWRTHL00016”.

Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WERTHHOLZ” i oznaczeniem „WHH”.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
12.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
12.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu