Close

Raport bieżący 11/2014 z dnia 15 maja 2014r. – Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2013/2014

Wróć do listy
16.05.2014

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2013/2014 za okres od dnia 01.10.2013 do 30.09.2014 roku.

-WH raport kwartalny Q2 2014