Close

Raport bieżący 11/2015 z dnia 18 lipca 2015 r. – Spłata zobowiązań wobec mBank S.A.

Wróć do listy
18.07.2015

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu 10/2015r. z dnia 11 lipca 2015 r. informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 roku Spółka dokonała całkowitej spłaty zobowiązań wobec mBank S.A. z tytułu kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym kapitał w wysokości 2.885.903,34 PLN wraz z odsetkami, oraz kredytu obrotowego w wysokości 671.696,44 EUR wraz z odsetkami.