Close

Raport bieżący 11/2017 z dnia 19 maja 2017 r. – Powołanie członka rady nadzorczej

Wróć do listy
19.05.2017

Raport bieżący 11/2017 z dnia 19 maja 2017 r.   Powołanie członka rady nadzorczej

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż NWZA Spółki w dniu 19 maja 2017 roku powołało pana Andreasa Madeja na członka rady nadzorczej Spółki z dniem 1 sierpnia 2017 roku. Ponieważ Spółka nie otrzymała jeszcze informacji określonych w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie gdy Spółka otrzyma je od nowo powołanego członka rady nadzorczej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu