Close

Raport bieżący 12/2010 – Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby określone w art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Wróć do listy
21.07.2010

Raport bieżący 12/2010 z dnia 21 lipca 2010r.

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby określone w art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść Raportu:
Emitent informuje, że powziął informację od osób zobowiązanych, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, iż podmiot blisko związany z tymi osobami (Mestria Holdings Limited) dokonał w dniach 15 i 16 lipca 2010 roku następujących transakcji sprzedaży akcji Emitenta:

15.07.2010    39.398 akcji po cenie 1,03 zł za akcję
16.07.2010    40.000 akcji po cenie 1,16 zł za akcję
16.07.2010    11.300 akcji po cenie 1,18 zł za akcję
16.07.2010    17.500 akcji po cenie 1,19 zł za akcję
16.07.2010    16.580 akcji po cenie 1,20 zł za akcję
16.07.2010    1.500 akcji po cenie 1,28 zł za akcję

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Emitenta, powyższe transakcje dokonane zostały w celu zapewnienia płynności akcji Emitenta w sytuacji, gdy obrót tymi akcji w pierwszych dwóch dniach notowań był kilkukrotnie zawieszany.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
21.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
21.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu