Close

Raport bieżący 12/2011 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku

Wróć do listy
01.07.2011

Raport bieżący 12/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Załącznik:
– Podjęte uchwały

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30.06.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
30.06.2011 Andreas Madej Członek Zarządu