Close

Raport bieżący 12/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Wykup obligacji serii K

Wróć do listy
05.08.2015

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”), informuję, że otrzymał od Vestor Dom Maklerski S.A. (dawniej Dom Inwestycyjny Investors S.A.) pisemną informację, że obligacje serii K zostały wykupione. Przedterminowy wykup obligacji serii K związany jest ze zmianą sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa, o którym Spółka informowała w komunikacie 10/2015 w dniu 11 lipca 2015 roku. Zarząd szacuje, że nowe finansowanie powinno pozwolić Spółce na obniżenie kosztów finansowania w kwocie od 300.000 zł do 400.000 zł/rocznie. W/w optymalizacja struktury bilansu jest częścią wdrażanych od roku 2011 zmian strategicznych w Werth-Holz S.A. i otwiera drogę do dalszego stabilnego rozwoju w kolejnych latach.