Close

Raport bieżący 12/2016 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Wróć do listy
20.07.2016

Raport bieżący 12/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż NWZA spółki w dniu 20 lipca 2016 roku powołało Pana Marcina Zdanowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponieważ spółka nie otrzymała jeszcze informacji zawartych w par 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Spółka, informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie gdy Spółka otrzyma je od nowo powołanego członka rady.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu