Close

Raport bieżący 12/2019- Rezygnacja osoby nadzorującej

Wróć do listy
15.05.2019

Raport bieżący 12/2019- Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację z dniem 10.04.2019 r. Pana Grzegorza Kidybińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu