Close

Raport bieżący 13/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. – Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2014/2015

Wróć do listy
14.08.2015

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od dnia 01.04.2015 r. do dnia 30.06.2015 r.

Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2014/2015