Close

Raport bieżący 13/2017 – Życiorys zawodowy członka rady nadzorczej

Wróć do listy
14.08.2017

Raport bieżący 13/2017 – Życiorys zawodowy członka rady nadzorczej

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
W nawiązaniu do komunikatu 11/2017 z dnia 19.05.2017 r. Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Andreasa Madeja powołanego przez NWZA w dniu 19.05.2017 r. do rady nadzorczej Spółki.

życiorys Pana Andreasa Madeja

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu