Close

Raport bieżący 14/2010 – Informacja o przychodach Emitenta za I półrocze

Wróć do listy
23.07.2010

Raport bieżący 14/2010 z dnia 23 lipca 2010r.

Temat: Informacja o przychodach Emitenta za I półrocze

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
W celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników Spółki, zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat poziomu przychodów ze sprzedaży Emitenta w II kwartale 2010 roku, który wyniósł 6,87 mln zł, co stanowi wzrost o 32,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku.

W całym pierwszym półroczu 2010 roku spółka wygenerowała sprzedaż na poziomie 15,1 mln zł, co stanowi wzrost o 44,3 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Oznacza to, że poziom przychodów ze sprzedaży osiągnięty po pierwszym półroczu 2010 roku przekroczył kwotę 14,2 mln zł, stanowiącą łączną wartość sprzedaży wygenerowaną w całym roku 2009, a także kwotę 5,9 mln zł, stanowiącą łączną wartość sprzedaży w roku 2008.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
23.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
23.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu