Close

Raport bieżący 14/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku

Wróć do listy
31.07.2014

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku, na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  3. Powołanie komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  6. a)Odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji;
  7. b)Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  8. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 sierpnia 2014 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika