Close

Raport bieżący 14/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2016 r.

Wróć do listy
02.11.2015

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2015 r. – 30.09.2016 r.:

Raport kwartalny za III kwartał 2015 (IV kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.) – 13 listopada 2015 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 (I kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2015 r. – 30.09.2016 r.) – 15 lutego 2016 r.

Raport roczny za poprzedni rok obrotowy (obejmujący okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.) – 31 marca 2016 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2016 (II kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2015 r. – 30.09.2016 r.)  – 13 maja 2015 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2015 (III kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.) – 12 sierpnia 2015 r.