Close

Raport bieżący 14/2016 – Rezygnacja członka zarządu

Wróć do listy
01.08.2016

Raport bieżący 14/2016 – Rezygnacja członka zarządu

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuję, że w dniu 29 lipca 2016 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Jarosława Gniadka z funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A. z dniem 10 sierpnia 2016 roku.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu