Close

Raport bieżący 14/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 obejmującym okres 01.10.2017r. – 30.09.2018r.

Wróć do listy
16.10.2017

Raport bieżący 14/2017 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018 obejmującym okres 01.10.2017r. – 30.09.2018r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2017/2018 obejmującym okres 01.10.2017r. – 30.09.2018r.:

 Raport kwartalny za I kwartał 2017/2018 –  14 lutego 2018 r.

Raport roczny za poprzedni rok obrotowy 2016/2017 (obejmujący okres 01.10.2016r. – 30.09.2017r) – 28 lutego 2018 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2017/2018 – 15 maja 2018 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2017/2018  – 14 sierpnia 2018 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2017/2018 – 14 listopada 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu