Close

Raport bieżący 15/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r. – Aneks do umowy kredytowej z mBank S.A.

Wróć do listy
07.08.2014

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, iż otrzymał podpisany przez mBank S.A. (dawniej BRE Bank S.A.) aneks do umowy kredytu, o której spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012 i 4/2013. Zmiany objęły w szczególności wydłużenie obowiązywania umowy linii wieloproduktowej o łącznym limicie 5,85 mln zł (wielowalutowy kredyt w rachunku bieżącym oraz wielowalutowy kredyt obrotowy) do dnia 31 lipca 2015 roku.

Kredyt oprocentowany jest na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR O/N w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz LIBOR O/N w odniesieniu do zadłużenia EUR. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian i nie odbiegają od standardowych warunków zawieranych w tego typu umowach.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
07.08.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
07.08.2014 Andreas Madej Członek Zarządu