Close

Raport bieżący 15/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Wróć do listy
09.11.2015

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r. z terminu wskazanego w raporcie bieżącym 14/2015 z dnia 02.11.2015 r. tj. dnia 13.11.2015 r. na dzień 16.11.2015 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”