Close

Raport bieżący 16/2010 – Całkowita spłata kredytu w Kredyt Bank S.A.

Wróć do listy
30.07.2010

Raport bieżący 16/2010 z dnia 30 lipca 2010r.

Temat: Całkowita spłata kredytu w Kredyt Bank S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
W nawiązaniu do ryzyka braku możliwości zrefinansowania obecnego zadłużenia, o którym Werth-Holz S.A. (Emitent) poinformował w punkcie 1.2.8. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z wprowadzeniem akcji Werth-Holz do obrotu na rynku NewConnect, zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 29 lipca 2010 roku nastąpiła całkowita spłata kredytu obrotowego w wysokości 2 mln zł udzielonego spółce Werth-Holz S.A. przez Kredyt Bank S.A.

Biorąc pod uwagę zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Fortis Bank Polska SA, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2010 oraz przesunięcie terminu wykupu obligacji korporacyjnych serii G, H, I, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2010, zarząd Werth-Holz S.A. informuje, iż ryzyko braku możliwości zrefinansowania zadłużenia zostało całkowicie wyeliminowane. Równocześnie Emitent dysponuje obecnie wystarczającymi środkami finansowymi na sfinansowanie kapitału obrotowego i zbudowanie zapasów magazynowych niezbędnych do zapewnienia dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu  
30.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu