Close

Raport bieżący 16/2012 – Nabycie 100% udziałów w spółce Euro-Matex

Wróć do listy
14.12.2012

Raport bieżący 16/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.

Temat: Nabycie 100% udziałów w spółce Euro-Matex

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2012 roku spółka Werth-Holz S.A. przejęła 100% udziałów w spółce Biuro Handlowe Euro-Matex Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Borne Sulinowo, ul. Wojska Polskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 55384 („Euro-Matex”). Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji z zastrzeżeniem przez strony poufności ceny sprzedaży. Podobnie jak Werth-Holz, spółka Euro-Matex działa w branży drewnianej architektury ogrodowej i jest znanym producentem malowanych płotów osłonowych w średnim segmencie cenowym. Produkty Euro-Matex cechują się wysokim poziomem innowacyjności i jakości. Sprzedaż Euro-Matex w roku 2011 osiągnęła ponad 30 mln zł, z czego większość pochodziła od dwóch dużych niemieckich sieci DIY. W wyniku kilku błędnych decyzji natury strategicznej, które ujawniły się w trudnym sezonie jakim był dla całej branży rok 2012, zarząd Euro-Matex złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Przejęcie kontroli nad Euro-Matex wpisuje się w ogólną strategię Werth-Holz konsolidacji rynku poprzez transakcje kreujące wartość dla akcjonariuszy Spółki. Celem transakcji jest polepszenie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności produkcji, osiągnięcie oszczędności w zaopatrzeniu, pozyskanie nowych klientów i synergia w zakresie rozwoju produktowego.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14.12.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
14.12.2012 Andreas Madej Członek Zarządu