Close

Raport bieżący 16/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. – Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

Wróć do listy
14.08.2014

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.

raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14.08.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
14.08.2014 Andreas Madej Członek Zarządu