Close

Raport bieżący 16/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. – Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015

Wróć do listy
16.11.2015

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

Raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.