Close

Raport bieżący 16/2016 – Powołanie członka zarządu

Wróć do listy
02.09.2016

Raport bieżący 16/2016 z dnia 02.09.2016 – Powołanie członka zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 01.09.2016 roku podjęła uchwałę o powołaniu pana Jarosława Gniadka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

załącznik – życiorys zawodowy

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu