Close

Raport bieżący 17/2010 – Ustanowienie zastawów na rzecz Fortis Bank Polska S.A.

Wróć do listy
10.08.2010

Raport bieżący 17/2010 z dnia 10 sierpnia 2010r.

Temat: Ustanowienie zastawów na rzecz Fortis Bank Polska S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) informuje, iż w wykonaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Fortis Bank Polska S.A. ustanowione zostały na rzecz Fortis Bank Polska S.A. zastawy rejestrowe na aktywach Emitenta. Zastawy ustanowione zostały postanowieniami Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 30 lipca 2010 roku na następujących składnikach majątkowych Emitenta: zapasach magazynowych Emitenta o wartości 1.957.155,12 zł, maszynach i urządzeniach Emitenta o wartości 3.219.942,99 zł. Powyższe zastawy zabezpieczają zobowiązanie w wysokości 2.096.953,25 EUR. Wartość składników majątkowych, na których ustanowiono zabezpieczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
10.08.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu  
10.08.2010 Andreas Madej Członek Zarządu