Close

Raport bieżący 17/2016 – Rezygnacja osób nadzorujących

Wróć do listy
22.09.2016

Raport 17/2016 – Rezygnacja osób nadzorujących

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację z dniem 21.09.2016 r. pana Roberta Jędrzejowskiego i pana Piotra Witkowskiego z pełnienia funkcji członków rady nadzorczej Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu