Close

Raport bieżący 18/2014 z dnia 25 października 2014 r. – Prognoza wyników finansowych na rok obrotowy 2013/2014 i 2014/2015

Wróć do listy
25.10.2014

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Spółki w roku obrotowym 2013/2014 i 2014/2015 (rok obrotowy: październik-wrzesień):

2013/2014
Przychody netto – 35 161
EBITDA – 2 940
Zysk (strata) netto – 1 019
Zobowiązania łącznie – 18 249

2014/2015
Przychody netto – 42 816
EBITDA – 4 027
Zysk (strata) netto – 1 499
Zobowiązania łącznie – 21 218

(Dane w tyś PLN)

Podstawy i istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników:

Przy sporządzaniu prognozy wyników przedstawionych w tabeli powyżej założono, że w prognozowanym okresie nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności a średnia wartość PLN nie będzie wyższa niż 4,14 PLN za 1 EUR.

Prognoza została przygotowana przy uwzględnieniu okoliczności poszerzenia w roku obrotowym 2013/2014 do sześciu grona europejskich sieci marketów DIY będących klientami Spółki oraz wprowadzenia do oferty Spółki produktów innowacyjnych, co już wpłynęło i w ocenie Spółki wpływać będzie w dalszym ciągu na systematyczną poprawę jej sprzedaży i wyników finansowych.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
 

25.10.2014

 

Jarosław Gniadek

 

Członek Zarządu

 

 

 

25.10.2014 Andreas Madej Członek Zarządu