Close

Raport bieżący 18/2016 – Rezygnacja osoby nadzorującej

Wróć do listy
23.09.2016

Raport 18/2016 – Rezygnacja osoby nadzorującej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuję, iż otrzymał rezygnację z dniem 22.09.2016 r. pana Marcina Zdanowskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu