Close

Raport bieżący 18/2019 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych

Wróć do listy
15.11.2019

Raport 18/2019 – Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka podpisała z Morison Finansista Audit Sp. z o.o. umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy 2018/2019, który zaczął się w dniu 01.10.2018 r i skończył się 30.09.2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu