Close

Raport bieżący 19/2010 – Istotna informacja – rozpoczęcie rozmów dotyczących konsolidacji branży

Wróć do listy
19.10.2010

Raport bieżący 19/2010 z dnia 19 października 2010r.

Temat: Istotna informacja – rozpoczęcie rozmów dotyczących konsolidacji branży

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Emitent informuje, iż rozpoczął rozmowy z dwoma producentami drewnianej galanterii ogrodowej w przedmiocie ewentualnej konsolidacji branży. Rozmowy obejmują możliwość potencjalnej akwizycji jednego z podmiotów przez Werth-Holz S.A., co umożliwiłoby zwiększenie prowadzonej przez Emitenta skali działalności i przyśpieszenie dotychczasowego organicznego rozwoju Spółki. Przejęcie przez Emitenta podmiotu dysponującego komplementarną gamą produktów oraz uzupełniającą się bazą klientów pozwoli Spółce lepiej wykorzystać własne moce produkcyjne oraz sprzedażowe, a tym samym pozwoli zapewnić skokowy wzrost zarówno przychodów ze sprzedaży jak i rentowności. Podjęte działania są zgodne ze strategią Emitenta zakładającą konsolidację na rynku producentów galanterii ogrodowej.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
19.10.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
19.10.2010 Andreas Madej Członek Zarządu