Close

Raport bieżący 2/2010 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C

Wróć do listy
27.05.2010

Raport bieżący 2/2010 z dnia 27 maja 2010r.

Temat: Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B i C

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, iż w dniu 24 maja 2010 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 43.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
27.05.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
27.05.2010 Andreas Madej Członek Zarządu