Close

Raport bieżący 2/2013 – Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Wróć do listy
14.02.2013

Raport bieżący 2/2013 z dnia 14 lutego 2013r.

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

– raport okresowy za IV kwartał 2012r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14.02.2013 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
14.02.2013 Andreas Madej Członek Zarządu