Close

Raport bieżący 2/2014 – Korekta raportu dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r.

Wróć do listy
29.01.2014

Raport bieżący 2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.

Temat:  Korekta raportu dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, że w wyniku pomyłki pisarskiej w raporcie 1/2014 z dnia 29.01.2014 r. mylnie wpisano datę publikacji raportu za IV kwartał 2014 r. na dzień 14 lutego 2013 r. zamiast poprawnej daty 14 lutego 2014 r.

Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć:

Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r.:

Raport kwartalny za III kwartał 2013 –  14 listopada 2013 r. (opublikowany)

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 (I kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r) – 14 lutego 2014 r.

Raport roczny za poprzedni rok obrotowy (obejmujący okres 01.01.2012r. – 30.09.2013r) – 31 marca 2014 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2014 (II kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r)  – 15 maja 2014 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2014 (III kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2013r. – 30.09.2014r) – 14 sierpnia 2014 r.

 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
29.01.2013 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
29.01.2013 Andreas Madej Członek Zarządu