Close

Raport bieżący 2/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Wróć do listy
10.02.2015

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 (I kwartał roku obrotowego obejmującego okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.) z terminu wskazanego w raporcie bieżącym 19/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. tj. dnia 15.02.2015 r. na dzień 13.02.2015 r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
10.02.2015 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
10.02.2015 Renata Białek Członek Zarządu