Close

Raport bieżący 20/2010 – Ustanowienie hipoteki na rzecz Fortis Bank Polska S.A.

Wróć do listy
27.10.2010

Raport bieżący 20/2010 z dnia 27 października 2010r.

Temat: Ustanowienie hipoteki na rzecz Fortis Bank Polska S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 października 2010 roku Emitent otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu o dokonaniu wpisu hipoteki łącznej kaucyjnej do kwoty 3 mln zł na rzecz Fortis Bank Polska S.A. Hipoteka ta ustanowiona została w wykonaniu umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych zawartej z Fortis Bank Polska S.A. na następujących składnikach majątkowych Emitenta: grunt będący przedmiotem użytkowania wieczystego i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GW1M/00042531/7, nieruchomość gruntowa dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GW1M/00035460/6, nieruchomość gruntowa dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GW1M/00036291/7, nieruchomość gruntowa dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GW1M/00042809/7, grunt będący przedmiotem użytkowania wieczystego i budynek stanowiący odrębną nieruchomość dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GW1M/00039856/7. Wartość składników majątkowych, na których ustanowiono zabezpieczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
27.10.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
27.10.2010 Andreas Madej Członek Zarządu