Close

Raport bieżący 20/2011 – Przydział obligacji serii J

Wróć do listy
08.12.2011

Raport bieżący 20/2011 z dnia 7 grudnia 2011r.

Temat: Przydział obligacji serii J

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Werth-Holz S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zarząd spółki dokonał przydziału 50.000 obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 100 zł i łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł. W związku z powyższym Emitent informuje, iż emisja obligacji serii J, o której spółka poinformowała raportem bieżącym nr 19/2011, zakończyła się sukcesem.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
7.12.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
7.12.2011 Andreas Madej Członek Zarządu