Close

Raport bieżący 20/2019 – Powołanie członków rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

Wróć do listy
22.11.2019

Raport bieżący 20/2019 – Powołanie członków rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż NWZA spółki w dniu 22 listopada 2019 r. odwołało z Rady Nadzorczej Pana Andreasa Madeja, Pana Krzysztofa Pełkę, Panią Katarzynę Gniadek, Pana Iwo Gabrysiaka, Pana Ryszarda Pinkera i Pana Steffena Zimnego. Jednoczenie na nową 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej trwającą do dnia 22 listopada 2022 r., NWZA powołało czterech członków: Pana Andreasa Madeja, Pana  Krzysztofa Pełkę, Panią Katarzynę Gniadek, Pana Tadeusza Kościuka. Dodatkowo stosownie do § 14 ust. 5 i 6 Statutu pełnomocnik Sovereign Capital jako Akcjonariusza Uprawnionego złożył na ręce przewodniczącego NWZA oświadczenie Zarządu Sovereign Capital o powołaniu na Mianowanych Członków Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. następujących osób: Pana Steffena Zimnego i Pana Ryszarda Pinkera.  Zaktualizowane życiorysy członków rady nadzorczej zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie gdy Spółka otrzyma je od wszystkich nowo powołanych członków rady.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu