Close

Raport bieżący 21/2010 – Raport okresowy za III kwartał 2010 roku

Wróć do listy
15.11.2010

Raport bieżący 18/2010 z dnia 15 listopada 2010r.

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2010 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2010 roku.

Raport za III kwartał 2010 r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
15.11.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
15.11.2010 Andreas Madej Członek Zarządu