Close

Raport bieżący 21/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. – Emisja i przydział obligacji serii K

Wróć do listy
20.11.2014

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i 2 pkt. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Werth-Holz S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zarząd spółki dokonał przydziału 7.000 obligacji na

Okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł, wyemitowanych w dniu wczorajszym, na podstawie uchwały nr 1 zarządu spółki z dnia 31.10.2014 r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 1 zarządu spółki z dnia 18.11.2014 r.

Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych inwestorów. W ramach emisji obligacji serii K spółka wyemitowała 7.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 7.000.000 zł („Obligacje”). Cena emisyjna Obligacji była równa cenie nominalnej. Obligacje są trzyletnie, oprocentowane na zasadach rynkowych i zabezpieczone w postaci poręczenia cywilnego Sovereign Capital S.A. oraz dobezpieczone w postaci hipoteki łącznej na nieruchomościach spółki, docelowo z drugim pierwszeństwem zaspokojenia, za obecnym bankiem kredytującym spółkę. Odsetki od Obligacji będą płatne w okresach kwartalnych.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
20.11.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
20.11.2014 Andreas Madej Członek Zarządu