Close

Raport bieżący 21/2016 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 obejmującym okres 01.10.2016r. – 30.09.2017r.

Wróć do listy
14.11.2016

Raport bieżący 21/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Tytuł:
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017 obejmującym okres 01.10.2016r. – 30.09.2017r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje o stałych terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym 2016/2017 obejmującym okres 01.10.2016r. – 30.09.2017r.:

Raport kwartalny za I kwartał 2016/2017 –  14 lutego 2017 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2016/2017 – 15 maja 2017 r.

Raport roczny za poprzedni rok obrotowy 2015/2016 (obejmujący okres 01.10.2015r. – 30.09.2016r) – 27 marca 2017 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2016/2017  – 14 sierpnia 2017 r.

Raport kwartalny za IV kwartał 2016/2017 – 14 listopada 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
 

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu