Close

Raport bieżący 21/2019 z dnia 18.12.2019 – Powołanie zarządu na 3-letnią kadencję

Wróć do listy
21.12.2019

Raport bieżący 21/2019 – Powołanie zarządu na 3-letnią kadencję

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17.12.2019 roku podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich trzech członków zarządu w osobie Pana Jarosława Gniadka – Prezesa Zarządu, Pana Sławomira Połetka – Członka Zarządu i Pana Kamila Drewieckiego – Członka Zarządu oraz powołała na nową 3 letnią kadencję Pana Jarosława Gniadka na funkcję Prezesa Zarządu i Pana Kamila Drewieckiego na funkcję członka zarządu Spółki.

życiorys Kamil Drewiecki
życiorys Jarosław Gniadek

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu