Close

Raport bieżący 24/2016 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Wróć do listy
19.11.2016

Raport bieżący 24/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.

Temat:
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż NWZA spółki w dniu 18 listopada 2016 r. odwołało z Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Klimczyka i Pana Ryszarda Pinkera. Jednoczenie na nową 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej trwającą do dnia 18 listopada 2019 r., NWZA powołało sześciu członków: Pana Iwo Gabrysiaka, Pana Ryszarda Pinkera, Pana Thomasa Madeja, Pana Krzysztofa Pełkę, Pana Grzegorza Kidybińskiego i Panią Katarzynę Gniadek. W załączeniu Spółka publikuje otrzymane życiorysy zawodowe z informacjami, które są określone w par 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Brakujący życiorys zostanie podany do publicznej wiadomości w momencie gdy Spółka otrzyma go od nowo powołanego członka rady.


życiorys Pana Krzysztofa Pełki

życiorys Pana Ryszarda Pinkera
życiorys Pana Thomasa Madeja
życiorys Pana Grzegorza Kidybińskiego
życiorys Pani Katarzyny Gniadek

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu