Close

Raport bieżący 3/2011 – Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku

Wróć do listy
14.02.2011

Raport bieżący 3/2011 z dnia 14 lutego 2011r.

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku.

Raport za IV kwartał 2010 r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14.02.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
14.02.2011 Andreas Madej Członek Zarządu