Close

Raport bieżący 3/2013 – Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Wróć do listy
15.05.2013

Raport bieżący 3/2013 z dnia 15 maja 2013r.

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

– raport okresowy za I kwartał 2013r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
15.05.2013 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
15.05.2013 Andreas Madej Członek Zarządu