Close

Raport bieżący 3/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. – Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

Wróć do listy
13.02.2015

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 (obejmującego okres 01.10.2014 r. – 30.09.2015 r.).

Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
13.02.2015 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
13.02.2015 Renata Białek Członek Zarządu