Close

Raport bieżący 3/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. – Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2015/2016

Wróć do listy
15.02.2016

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Treść Raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od dnia 01.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2015/2016