Close

Raport bieżący 3/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Wróć do listy
06.03.2017

Raport bieżący 3/2017 z dnia 6 marca 2017 r. – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy obejmujący okres 01.10.2015 r. – 30.09.2016 r. z terminu wskazanego w raporcie bieżącym 21/2016 z dnia 14.11.2016 r. tj. dnia 27.03.2017 r. na dzień 8.03.2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu